Нова епоха
Най-великият търговец в света
Цена: 8.00лв.(10%) 7.20 лв.
Продъктът е изчерпан
Автор: Ог Мандино
Издател: Нова Епоха

Автор: Ог Мандино

Един прекрасен роман, който съчетава любов, състрадание и уникална търговска система в една единна философия на живота, помогнала на хиляди хора в намирането на по-голямо щастие, по-добро душевно и физическо здраве, душевен мир, сила и богатство.

„Днес започвам нов живот...

Днес се раждам отново, а родното ми място е лозе, в което има плодове за всички...

Ще посрещна днешния ден с Любов в сърцето. Защото това е най-голямата тайна за успех във всички рисковани начинания...

Ще гледам всичко с Любов и ще се родя отново...

Ще обичам всички, защото всеки има качества за възхищение... С Любов ще разкъсам изградената около сърцата им преграда от подозрение и омраза и на нейно място ще съградя мостове, за да може любовта ми да се влее в душите им...

От този момент всичката омраза изтича от вените ми, защото нямам време да мразя, имам време само да обичам. В този момент правя първата необходима стъпка да стана Човек сред хората...

Ако нямам никакви други качества, мога да успея само с Любовта. Без нея няма да успея, дори да притежавам всички качества и умения на света...

Отсега нататък ще се моля, но виковете ми за помощ ще бъдат само молби за ръководство...

Аз съм малък самотен грозд, здраво закрепен за Лозата... Води ме! Помогни ми! Покажи ми Пътя!...

Нека стане всичко, което си предвидил за мен, когато си посял моето семе и си избрал да покълне в Лозето на света...

 Води ме, Господи!...

Ще посрещна днешния ден с Любов в сърцето...”

Реклами