Нова епоха
Да научим сами японски език
Цена: 20.00(10%) 18.00
Автор: Братислав Иванов
Издател: Изток-Запад

Този път на българските читателите се предлага второ издание на неговата книга „Да научим

сами японски език“, излязла от печат през 2004 г. Промените в новото издание засягат

главно приложенията, съобразени със стария формат на изпита за владеене на японски език.

По предложение на читатели е разгледана и калиграфията на сричковите букви и

йероглифите.

Реклами