Нова епоха
Подаръкът за месец юли книгата на Дан Милман ,,Законите на духа" беше спечелен от Мариана Алексиева.
Подаръкът може да бъде получен в книжарница ,,Нова епоха", ул. ,,6и септември" 28.
Реклами