Нова епоха
Изоворът на доброто
Цена: 10.00лв.(10%) 9.00 лв. Добави в кошницата
Автор: Учителят Петър Дънов
Издател: Бяло братство

В последните дни на 1944 година на Изгрева дойде човек. Той дотича запъхтян. Бързаше.

- Кажете на Учителя, че искам да говоря с него!

Цял живот човекът се беше колебал между Божествената Школа и света. Сега беше направил своя избор.

- Кажете на Учителя, че искам да говоря с него!

Учениците съобщиха на Учителя:

- Един човек иска да говори с Вас.

Учителят мълча дълго, после промълви:

- Кажете му, че концертът свърши.

И пак повтори тихо:

- Концертът свърши вече...

Изворът на доброто включва посвледното слово на Учителя, Мърчаево, 1944 г.

Реклами