Нова епоха
Светлина след живота
Цена: 6.47лв.(10%) 5.82 лв.
Продъктът е изчерпан
Издател: -

За пръв път научни свидетелства, че смъртта не превръща живото мислещо същество в прах, във вкочанена материя, а е процес на разделяне на безсмъртната душа с тленното тяло.

Роналд Пиърсън

Проф. Константин Коротков е основният съперник на Ернст Мулдашев за вниманието на милиони читатели по света.

С. П. Капица

 

Когато е публикувана в Русия и САЩ, книгата на проф. Коротков "Светлина след живота" предизвиква истинска революция в научните среди. Санкт-петербургският физик изучава подробно момента на смъртта, когато сърцето спира, близките плачат и се готвят за погребение. Просто, ясно и достъпно дори и за най-широката читателска публика са поднесени резултатите от многогодишните изследвания на процеса на енергийната активност на човека в продължение на няколко дни след смъртта. Оказва се, че кирлиановите лъчи помагат доста точно да се определи от каква смърт е починал човек - от естествена или насилствена, дали причина за смъртта е самоубийство или неправилно оказана медицинска помощ. Характерът и интензивността на излъчването на тялото, променящо се в продължение на няколко денонощия, може да се тълкува като безсмъртие на душата. Изследванията на проф. Коротков показват, че душата може да напуска тялото, да съществува извън него, да вижда други светове, а след това да се завръща в тялото (предишното или ново) и да продължи земното си съществуване.

Когато не религиозен мистик или екстрасенс, а уважаван в цял свят учен изнесе подобна сензационна информация, нещата вече изглеждат различно.

Методът се оказва много полезен. Руските криминалисти вече могат "да взимат" показания от трупа, да определят от каква смърт е умрял човек - от насилствена, самоубийство или нещастен случай.

Проф. Константин Коротков е един от най-авторитетните учени на Русия - професор в Санкт-Петербургския технически университет, в университета "Холос" (САЩ) и "Гринуич колидж" (Австралия), президент на Международния съюз по медицинска и приложна биоелектрография, директор на Международния институт по биологични системи. Прочут е в Европа, САЩ, Индия, Австралия, Корея, Япония с това, че работи в предните редици на науката за съзнанието. Заниманията му съчетават строгия научен подход на западния учен с дълбок интерес към методите на китайската и индийската медицина, обединяват материалистичния подход с уважение към проблемите на духа. Той всъщност е най-големият в света специалист по "ефекта на Кирлиан" (газоразрядно излъчване на тъканите на човешкото тяло), използващ най-новите постижения на науката.

 

 

 

 

Проф. Константин Коротков е прочут в цял свят с изследванията си на енергоинформационното състояние на човека в живота и след смъртта. Методиката му получава широко разпространение в Европа, САЩ, Индия, Австралия, Корея, Япония и намира приложение в медицината, психологията, биофизиката, екологията. Доктор на техническите науки, президент на международния съюз по медицинска и приложна биоелектрография и директор на международния институт по биологически системи, Константин Коротков е в предните редици на науката за съзнанието. Заниманията му съчетават строгия научен подход на западния учен с дълбок интерес към методите на китайската и индийската медицина, обединяват материалистичния подход с уважение към проблемите на духа.

Константин Коротков всъщност е най-големият в света специалист по "ефекта на Кирлиан" (газоразрядно излъчване на тъканите на човешкото тяло), използващ най-новите постижения на физиката, психологията, психофизиката, биологията и други науки. Занимава се с него вече близо 30 години. С помощта на качествено нов генератор за визуализация и компютърна регистрация на измененията в енергоинформационното състояние на организма изследванията на състоянието на човека след смъртта достигат качествено ново ниво. Коротков изследва палците на починалите хора по метода, изобретен от съпрузите Кирлиан. Методът се състои в следното: в електромагнитното поле на високо напрежение около живия обект, независимо дали е лист от дърво или палец на човек, възниква лъчисто излъчване. Около палеца на здравия и жизнен човек излъчването е ярко и точно. Каквито и да било проблеми във функционирането на организма, не само известните, но и тези, за които човек дори и не подозира, предизвикват прекъсване на сияещия ореол, деформират го и го правят по-неясен.

Коротков решава да проследи кирлиановото сияние от гледна точка на това, как организмът умира. Изследователят прави кирлианови снимки на току-що починали хора. След 1-3 часа неподвижна част на тялото на покойника се снима с газоразрядна светкавица. Снимките се обработват на компютър и се съставят диаграми на промените. Възрастна на покойниците - мъже и жени, варира от 19 до 70 години. Причините за смъртта са различни. Снимките показват невероятно любопитни резултати, които удивяват целия екип от учени. Мъртвите се държат като живи! Характерът на колебанията се различава в зависимост от това, от каква смърт е починал човекът. Спокойните колебания с относително неголяма амплитуда характеризират естествената смърт на остарелия организъм, изчерпал своите ресурси. Вторият тип са също така относително точни колебания, но имащи една ярко изразена кулминация. Такива "показания" дават покойниците, умрели при нещастен случай, от тромб или черепно-мозъчна травма. И накрая, много динамичните дълги колебания с голяма амплитуда, създаващи усещането, че душата беснее, не желае да се примири с непоправимото. Тези "сведения" дават снимките на хора, умрели от неочаквана смърт, внезапно и трагично. Това се отнася и за самоубийците.

Провеждайки експерименти с прясно и замразено месо, ученият не регистрира никакви колебания в излъчването.

Тогава какво е смъртта? Оказва се, че това не е предел на живота, след който е пустота и мрак, а че е само граница с друг свят и преминаването там е постепенно.

В изследваните три групи преминаването в отвъдния свят продължава различно време. При спокойната смърт сиянието продължава от 16 до 55 часа. Втората група се характеризира с видими скокове през 8 часа до края на първото денонощие, като след две стихват. При неочаквана смърт тези колебания са най-силни и дълги. Амплитудата им намалява към края на експеримента. Сиянието се прекъсвало в края на първото денонощие и особено в края на второто. Само че през нощта, в периода между девет и три часа, се наблюдава увеличаване интензивността на излъчването.

На Коротков съвсем не му е било лесно. Макар и кален в такива обстоятелства, при влизане в моргата той е обхванат от внезапен страх. Намирайки се сам с трупа, той чувства върху себе си втренчен поглед. Така както, когато пътуваш в метрото, нещо те кара да се огледаш и ти срещаш нечий поглед. Коротков не среща никакъв поглед, но усещането за такъв остава. Какво усеща физикът - душата, призрака, астралното тяло на починалия? По думите на Коротков, особено силно е усещането не до трупа, а на 5-7 метра от него.

Реклами