Нова епоха
Съкровища на мъдростта
Цена: 25.00лв.(10%) 22.50 лв. Добави в кошницата
Автор: Тери Бревъртън
Издател: Кибеа

Съкровища на мъдростта

Безсмъртни крилати фрази в човешката история 

От кого, защо и кога са били изречени

 

Повече от четири и полувина хилядолетия

уст­ното и писаното слово е вдъхновявало човечество­то, като го е учило на твърдост, смелост, състра­дание, смирение и най-вече непрекъснато го е тлас­кало към прогрес. Целта на тази книга е да даде на читателите усещане за истинската сила и мощ на словото чрез знаменити крилати фрази, достигнали до нас през вековете. Езикът с неговата абсолютна, непризнаваща граници власт е в състояние да пораж­да кураж, милосърдие, тъга – всички възможни чо­вешки емоции. Именно езикът е може би най-голямо­то достижение на цивилизацията.
Цитатите в тази книга са подбрани заради сила­та, която внушават, заради способността им да вдъхновяват или да ни карат да размишляваме над човешките ценности и добродетели. Техни автори са монарси, поети, държавници, реформатори, уче­ни, писатели и воини. Думите им са събрани от па­метници, надгробни плочи, хвалебствени слова, ре­чи, книги и памфлети, радио и телевизионни преда­вания – тоест, от почти всички еволюирали форми на общуването. Зад някои цитати стоят презрени личности – например Сталин или Гьоринг, но при всички случаи думите им са имали мощен ефект. Те намират своето място тук, защото както казва Джордж Сантаяна (1863–1952): Онези, които не пом­нят миналото, са обречени да го повторят.На страниците на книгата обаче поради ограниче­нията на обема може би няма да откриете имената на някои от великите умове на човечеството – и трябва да кажа, че безкрайно съжалявам за тези при­нудителни пропуски. Ако можехме да включим всички достойни цитати, те щяха да наброяват повече от сто хиляди. От друга страна, някои личности участ­ват с повече от един цитат. Мъдрото слово на Шекспир, най-изтъкнатия гений на английската литера­тура, е причина да му отделим място. Рузвелт също блести в историята със забележителния начин, по който ръководи една от най-мощните нации на све­та през годините на Голямата депресия и Втората световна война. Реториката на Чърчил пък вдъхнови един народ, паднал на колене, да се изправи срещу зло­то на фашизма в една от малкото справедливи войни в човешката история. Когато президентът Кенеди удостояваше Чърчил с американско гражданство през 1963 година, не забрави да подчертае силата на него­вите речи: Той мобилизира английския език и го пра­ти на бой.Ние сме в състояние да променим историята със силата на устното и писаното слово, като не се ос­тавяме да бъдем водени от демагози и екстремисти. Със словото можем да помогнем на други страни в пе­риоди на трудности, като оказваме натиск върху собствените си политици. Или да се противопоста­вим на своеволията на милиардерите, както и на всички, които се разпореждат със съдбата на света. Езикът е най-голямото, а вероятно и единственото оръжие на човека срещу неправдата, беззаконието и войната. Може би най-великият антивоенен лозунг се появи анонимно през Втората световна война: Щи­кът е оръжие с по един работник от двата му края. Вдъхновените думи не само възпитават и образо­ват, но са и нашата най-голяма сила срещу алчност­та и материализма, двете най-груби лица на антиху­манизма. Те ни окуражават да вярваме, че човешкото добро винаги ще побеждава човешкото зло. Преот­кривайки словото на древните гърци, осъзнаваме, че през всичките хилядолетия човекът продължава да има същите грижи и същите стремежи като тях – а да се надяваме, и същото чувство на благоговение пред чудото на живота. Ивсичко, благодарение на универсалния посредник през пластовете на време­то – езика.Настоящата книга е организирана хронологично. Да се опитваме да подредим цитатите според тях­ната историческа значимост или степен на гениал­ност на авторите би било невъзможно. Постарах се в исторически план всеки цитат да заеме правилно­то си място, според времето, когато е бил изречен или написан. Вслучаите обаче, когато това е неиз­вестно, съм се съобразявал с годината на смъртта на съответния автор. В началото на всеки абзац съм поставил името на автора и годините на раждането и смъртта му, после неговия водещ цитат (с евентуално продължение), и когато е възможно, датата на цитата. Всяка ци­тирана мисъл е съпроводена от пояснения за обсто­ятелствата, при които е била изречена или написа­на, както и кратка биографична справка за автора. Понякога цитатът говори достатъчно сам за себе си и разясненията след него са по-кратки. Като ця­ло, мислите на тези велики представители на чо­вешкия род са подбрани от всички периоди и сцени на историята, за да разкрият невероятната сила на езика и способността му да променя чувствата ни и да ни кара да мислим. Очарователното присъствие на някои хумористични фрази балансира мрачната страна на човешката природа. Надявам се, че това издание ще провокира много размисли у читателя и ще го вдъхнови. 

Тери Бревъртън

 

 

Реклами