Нова епоха
ЖРЕБИЯТ ЗА 1 МАРТ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ...
 Жребият за ваучер от 50 лв.

за участие в семинара 

 Хипновижън с Панайотис Метаксатос

бе спечелен от Моника Михова от София.

 


На всяко първо число на месеца се тегли жребий за подарък-

 книга или участие в семинар.

Реклами