Нова епоха
Нова книга на издателство Нова Епоха: Буда - Благородният осморен път
  • Нова книга на издателство Нова Епоха:
Буда - Благородният осморен път-image
Благородният осморен път представлява методът на практическа
дисциплина, така както е изложен от Буда в Палийския Канон. Настоящата
книга предлага на чист и ясен език сбито, но обстойно обяснение на
Осморния път. Използвайки за солидна основа собствените думи на Буда,
авторът изследва всеки фактор на пътя, за да определи точно неговото
съдържание от гледна точка на практическото обучение. Накрая в
заключението той показва как всичките осем фактора работят в синхрон,
за да доведат до реализирането на будистката цел - просветление и
освобождение.

Авторът - Американският будистки монах Бхиккху Бодхи е бивш президент
на Будисткото Издателско Общество. От дълги години изучава и
систематично превежда от езика пали на английски най-ранните
достигнали до нас записки на експозициите на Буда, съхранени в
Палийския Канон.

Книгата е непредубедена, изключително достъпна и логична, и дава
многобройни мъдри и прагматични съвети както на начинаещия, така и на
опитния последовател на Осморния път. Истинско съкровище за всички
хора, които търсят обоснован начин на живот, който носи интелектуално,
емоционално и духовно удовлетворение.

Реклами