Нова епоха
Хомеопатична конференция 15 и 16 юни

ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на Конференцията, организирана във връзка с 30-годишния юбилей на

Сдружение "Хомеопатично общество", под наслов „Живот по закона на подобието“, която ще се проведе на
15 и 16 юни 2024 в

Аулата на Лесотехнически университет.

Очакваме Ви, за да споделим заедно опита и знанията, натрупани през годините, да се срещнем с колеги и съмишленици и да прекараме приятни хомеопатични мигове.

Нека си представим какво бъдеще искаме за хомеопатията и да споделим визията си, за да може тези, които идват след нас, да я превърнат в реалност.

 

П Р О Г Р А М А

15 юни 2024 г. (събота)

 

09:00–09:30 – Регистрация

09:30–10:15 – Тържествено откриване на конференцията от доц. Ст. Михалкова

10:15–10.45 – Доц. Станка Михалкова PhD: Живот по Закона на подобието чрез хомеопознание

10:45–11:15 – Д-р Нонна Петрова: Биохакинг – как да повлияем продължителността на живот на клетките?

11:15–11:45 – Д-р Дора Пачова, д-р Димитър Колев PhD, Мария Джонгова, клиничен психолог:

Интегративен подход към децата с нетипично развитие. Хомеопатичното лечение като ресурс за цялото семейство

11.45–12:15 – Почивка – въпроси към докладите

12:15–12.45 – Клементина Вълканова, клиничен психолог: Петте неорайхиански психотелесни характера и връзката им с хомеопатията

12.45–13.15 – Екатерина Чамурлийска, клиничен психолог: Интернет – Новата материя медика. Непознати лекарства от семейство Loganiaceae

13.15–14.15 – Обедна почивка

14:15–14:35 – Олга Влайкова: Хомеопатията: биохимия на промяната и еволюция на живота

14.35–15.05 – Валерия Цанкова: 1:50 000 – Скритото съкровище

15.05–15.35 – Деян Пенчев PhD: Три важни материи медики – Бханя, Неш и Чудхури

15.35–16.00 – Почивка – въпроси към докладите

16.00–16.30 – Мая Аврамова: Подпомагане на хомеопатичното лечение чрез пробиотична терапия

16.30–16.45 – Гергана Ангелова: Сътрудничество с международни хомеопатични организации

16:45–17:00 – Лилия Димитрова: ЕССН: Стандарти за хомеопатично обучение и граници на компетентност

17.00–17.30 – Въпроси към докладите

 

16 юни 2024 г. (неделя)

 

10:00–10.30 – Доц. Станка Михалкова PhD: Приложение на хомеопатичната психотерапия в консултантската практика

10.30–11.00 – Д-р Петър Найденов: Хомеопатична детокс терапия (ХДТ) за хомеопати – липсващият ключ към здравето

11:00–11.20 – Деян Пенчев PhD: Детоксикация и хомеопатия

11.20–11.50 – Почивка – въпроси към докладите

11.50–12:10 – Боряна Дешева: Шунгитът – пътешественик във времето, който пресича граници

12:10–12:40 – Таня Стоянова: Кога растенията имат нужда от Staphysagria?

12.40–13.00 – Д-р Боряна Хаджимаринова: Куче с миозит и тризмус. Закъсняла фамилна средиземноморска треска

13:00–14.00 – Обедна почивка

14.00–14.30 – Маргарита Горанова: 30 години напредък, а сега накъде...

14.30–15.00 – Лора Георгиева: Хомеопатичен подход при пациенти от аутистичния спектър

15.00–15.15 – Д-р Петър Найденов: Популяризация на знанията по хомеопатия чрез сайта “avita.bg”

15.15–15.30 – Д-р Петър Найденов: Представяне на своя книга: „Пътеводител към реперториум Синтезис – надежден помощник на изучаващите и практикуващите хомеопатия“

15.30 – 16.30 – Дискусия – Перспективи пред хомеопатията

 

Вход СВОБОДЕН за всички хомеопати и приятели на хомеопатията.

Реклами